Glitter Shot Glasses

Glitter Shot Glasses

£2.50Price

Glitter Shot Glass
Choose any colour glitter from the colour chart

Price per glass