Gin-gle all the way glitter Gin Glass

Gin-gle all the way glitter Gin Glass

£8.00Price

What a glass to start off the festive season

Glitter Gin Glass

 "Gin-gle all the way"

 

Choose any colour glitter from the colour chart